Национален телефон 0700 50 755

Новини

Договор за безвъзмездна финансова помощ между „Кантек“ ЕООД и ОП „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Обучения за заети лица“

07 май 2018 Сподели

На 14.02.2018 г. „Кантек” ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-1.021-0319-C01 по проект „По-висока производителност, посредством обучение на персонала на „Кантек“ ЕООД“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.05.2018 г. до 30.06.2019 г. Общата стойност на проекта е 98 037,50 лв., от които 83 331,88 лв. европейско (ЕСФ) и 14 705,62 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и производителността на заетите лица в “Кантек" ЕООД чрез провеждане на обучения на 55 заети лица за придобиване на професионална квалификация и на 55 заети лица за придобиване на ключови компетентности.

Прочетете цялото съобщение