Национален телефон 0700 42 555

Новини

Рожден ден Кантек - 28 години!

30 май 2018

Кантек - 28 години за по-ефективен офис

Договор за безвъзмездна финансова помощ между „Кантек“ ЕООД и ОП „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Обучения за заети лица“

07 май 2018

На 14.02.2018 г. „Кантек” ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-1.021-0319-C01 по проект „По-висока производителност, посредством обучение на персонала на „Кантек“ ЕООД“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.