Национален телефон 0700 42 555

Новини

GDPR - General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните)

29 март 2018 Сподели

GDPR - General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните)

 

Регламентът засяга всички организации в ЕС, които съхраняват лични данни, както и всеки бизнес в рамките на Европейският съюз и влиза в сила от 25.05.2018 г.


С всички подробности относно GDPR и приложението му може да се запознаете на страницата на Комисията за защита на личните данни на следният адрес:
https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=46


Наложително е да се съобразявате с изискванията му ако съхранявате каквито и да било данни за клиентите и партньорите си. Глобите за неспазването на регламента са високи – до 4% от общия годишен световен оборот или до 20 млн. евро, която от двете суми е по-висока.


Кантек може да предложи следните решения за информация, намираща се на хартиен носител.

https://catalog.cantek.bg/produkti/shrederi