Canon Accredited Partner

Национален телефон 0700 42 555

Новини

GDPR - General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните)

29 март 2018

Регламентът засяга всички организации в ЕС, които съхраняват лични данни, както и всеки бизнес в рамките на Европейският съюз и влиза в сила от 25.05.2018 г.