Национален телефон 0700 42 555

Новини

Ricoh беше избранa за една от "Най-Етичните Световни Компании" на 2010 година

01 април 2010 Сподели

Ricoh беше избранa за една от "Най-Етичните Световни Компании" на 2010 година

Ricoh беше избранa за една от “Най-Етичните Световни Компании” на 2010 година за втора поредна година.

Токио, 29 Март, 2010 – Компанията Ricoh, Ltd. днес обяви, че бе избрана като една от Най-Етичните Световни Компании за 2010 година, от Института Етисфера. Това е втора поредна година, в която компанията има честта да прекрачи отвъд законните минимуми, представяйки новаторски идеи, за да спечели аудиторията и да даде пример на конкурентите си какво е необходимо, за да бъдеш етичен лидер.

За RICOH е чест да бъде една от Световните Етични Компании, подкрепяйки нашето обещание да утвърдим стабилна етична среда в нашата корпорация," споделя Марико Азума, Главен Мениджър на CSR. “Нашето ръководство е поставило етиката, като сериозна част от ръководенето на бизнеса и ние се стремим да осигурим на всички наши служители запзаване на високите стандарти които сме изградили."

“Тазгодишното състезание за Най-Етичните Световни Компании беше най-силното досега, с рекорден брой организации борещи се за тази изизскана чест,” казва Алекс Бригам, Изпълнителен Директор на Института Етисфера. “Тазгодишните групи осъзнаха важната роля на етиката при изграждане на репутация на марката, което в края на краищата е най-ценното качество на една корпорация. Съществува силн авръзка между етичните програми на компаниите, тяхната реализация и влиянието им върху вътрешните и външни пазарни фактори. Това дава на компаниите с етични програми конкурентно предимство и затова е задължително за всеки бизнес. ”