Национален телефон 0700 42 555

Новини

Решения против злоупотреби с лични данни

01 декември 2010 Сподели

Решения против злоупотреби с лични данни

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да ви запознаем с предлаганите от нас машини за унищожаване на документи или т.н. шредери на фирмата IDEAL.

Шредерите (от англ. shred — нарязвам) са офисни устройства, които нарязват хартията на фини ивици или на малки парчета (като конфети). Шредерите гарантират, че всички поверителни документи, които повече не са ви необходими, ще бъдат унищожени по подходящ начин, за да не попаднат в чужди ръце и да бъдат използвани за измама, фирмен шпионаж или кражба на идентичност.

Пълният преход към цифровите носители на информация е все още несбъдната мечта, въпреки всички прогнози, че увеличаването на електронните медии и информационните процеси ще доведат до т.н. „paperless office”. По ирония на съдбата се случи точно обратното. Съвременният бизнес е фокусиран дори повече отпреди върху създаването и разпространяването на документи, отпечатани на хартия. И, за съжаление, това също означава, че все повече и повече „чувствителна” информация на хартиен носител се изхвърля в контейнерите за смет.

За държавните структури, неправителствени организации, бизнеса и дори за дома ни, кражбата на данни (лични, фирмени, интелектуална собственост и др.) е сериозен проблем. Последиците при открадването им са винаги неприятни и могат да костват огромна загуба на средства и доверие към организацията. Покупката на шредер във всички случаи е много по-евтина от евентуалното открадване на конфиденциални данни и по-безопасна от това, да палите огън от ненужната хартия в офиса.

За повече информация разгледайте PDF.