Национален телефон 0700 50 755

Новини

Успешни проекти на Кантек и Канон в Пловдив

07 юли 2021

Инсталация при наш клиент

Canon онлайн събитие

10 май 2021

Canon онлайн събитие: НИКОГА НЕ Е БИЛО ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА ОТПЕЧАТАTE ЧЕРТЕЖ

Великден 2021

28 април 2021

Кантек няма да работи от 30.04 - 09.05.2021 включително

Нови MegaTank принтери от Канон
Нови MegaTank принтери от Канон

15 април 2021

Canon Europe представи два нови принтера за висококачествен печат на снимки в голям обем – мултифункционалното утройство PIXMA G640 и принтерът PIXMA G540

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

22 февруари 2021

„Кантек“ ЕООД е бенефициент по административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0689-C01 за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Cantek и Canon

08 февруари 2021

Cantek и Canon - успешна дългогодишна съвместна работа, пораждаща гордост.