Национален телефон 0700 50 755

Новини

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

22 февруари 2021

„Кантек“ ЕООД е бенефициент по административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0689-C01 за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Cantek и Canon

08 февруари 2021

Cantek и Canon - успешна дългогодишна съвместна работа, пораждаща гордост.