Национален телефон 0700 42 555

Управление на печата

Поглед отвъд

В днешната динамична бизнес среда, всеки ръководител на компания е заинтересован повече от всякога да осигури добавена стойност, да намали разходите си и да повиши общата производителност. Това, определено, е едно голямо предизвикателство. Несъмнено един от въпросите, които си задавате, е „как”?. Със сигурност вече сте проучили много бизнес аспекти и сте постигнали много. Намирането на допълнителни начини за оптимизация на ресурсите невинаги е лесно.

Въпреки това, производството на документи е област, която често се пренебрегва при търсенето на подобрения. Как бихте реагирали, ако ви кажем, че те може да достигне до 3% от общия оборот на компанията ви?

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 8 or greater is installed.

Скритите разходи днес

През изминалите десетилетия, в резултат на техническия прогрес, бизнес средата драстично се промени. За това значително допринесе развитието на информационните и комуникационни технологии. Въпреки че- от една страна, технологичния прогрес отвори врати към невероятни бизнес възможности, от друга- предизвика промени в работния процес, които доведоха до ниска ефективност и увеличаване на разходите.

Промените

Преди няколко десетилетия за хартията се каза, че става излишна, тъй като много хора прогнозираха издаването на т.н. „paperless office” или офис, в който информацията се разпространява в електронен формат, вместо да се отпечатва. По ирония на съдбата се случи точно обратното. Съвременният бизнес е фокусиран дори повече от преди, върху създаването и разпространяването на документи, отпечатани на хартия. Продължаващата технологична революция, преносими компютри, електронна поща, клетъчни телефони, както и лесният достъп до копирна и печатаща техника, предизвика фундаментални промени в повечето бизнес процеси.

Прозрачност на разходите

От изключително значение за оптимизиране на акционерната стойност е осъзнаването на финансовото въздействие, което оказва производството на документи. Осъзнаването на скритите разходи ви позволява съществено да промените начина, по който бизнес единиците функционират и използват наличните ресурси. Това е началото на подобряване на общата ефективност.

Преки разходи

Разходите за придобиване на копирна и печатаща техника са измежду разходите, които най-лесно могат да бъдат установени. Често началната покупна цена на машината е всъщност единствения видим елемент. Само по себе си е лесно да се стигне до заключението, че най-малко струващото устройство е най-добрият избор. Всъщност, това е много далеч от истината.

Непреки разходи

Закупуването на копирна и печатаща техника не се изчерпва с еднократна цена на придобиване, а представлява постоянно растящ списък с разходи. Помислете върху факта, че за всеки консуматив и сервизни дейности, които са част от процеса, се изпраща фактура. Съответно възникват разходи и натиск върху печалбата. Тези скрити разходи откриваме в три сфери: администрация, техническа поддръжка и разходи на крайния потребител на работното му място.

Над водата

Нашият консултантски екип ви представя информацията, която ви е необходима, за да придобиете цялостно разбиране за вашето дружество и да вземете стратегически бизнес решения, отнасящи се до:

  • Постоянни устойчиви подобрения на бизнес процеса.
  • Повишена сигурност и ефективност на работния поток.
  • Съществени финансови ползи и по-висока акционерна стойност.

Регистрация за демо

Регистрирайте се, за да заявите Вашата безплатна първоначална консултация и демо акаунт.

Форма за контакт