Национален телефон 0700 50 755

Управление на документи

MDS е висококачествена услуга, чрез която електронните и хартиените документи са ефективно управлявани в една оптимизирана инфраструктура.

Нашият подход се основава на 5 стъпки:

1. Разбиране – Анализираме как създавате документите си, какво се случва с тях вътре в компанията Ви и как се използват при ежедневните Ви дейности. Ще изследваме досегашния Ви модел на работа и ключовите Ви бизнес процеси, свързани с документи.

2. Подобрение – ще Ви предложим решение за управление на целият Ви документен поток, както и процеси и работещи практики от нашия опит.

3. Промяна – ще внедрим нашето решение като приложим всичко, което сме научили за Вашия бизнес. Ще обхванем пълния жизнен цикъл на документите, за да сме сигурни, че верните хора във Вашата организация разполагат с вярната информация във вярното време.

4. Управление – Постоянното управление на услугата е от първостепенно значение, за да сме сигурни, че целите, които сме поставили, се постигат. Ние сме в състояние във всеки момент да Ви даваме както ясна картина, така и информация, от които имате нужда, за да вземате решения. В допълнение, използваме създадени от нас механизми за поддръжка, които да осигурят максимална продуктивност и удовлетвореност на екипа Ви.

5. Оптимизация – Бъдейки в близък контакт с Вас и начина Ви на работа след внедряване на решението, ние ще имаме грижата постоянно да Ви предлагаме подобрение на системата, за да не изостава тя от развитието на Вашия бизнес.

Изтеглете брошура

Регистрация за демо

Регистрирайте се, за да заявите Вашата безплатна първоначална консултация и демо система.

Форма за регистрация