Национален телефон 0700 50 755

Сканиране и прихващане на данни

Защо дигитален архив?

ПРИЧИНИ

 • Търсене и копиране на документи съставлява около 1/3 от работния ден;
 • Опасност от пожар, наводнение, мухъл, гризачи;
 • Един документ = един човек;
 • Архивът заема много място и/или е на различна локация;
 • От един лист става цяла папка.

ПОЛЗИ

 • Бърза и ефективна обработка на документи;
 • Защитена фирмена документация;
 • Архив с отдалечен достъп;
 • Намалена площ за съхранение на физическия архив;
 • Проследяемост и прозрачност.

 

 

Как започва всеки проект?

Преглеждаме видовете документи:

 • Какви са – фактури, договори, чертежи, ведомости и други;
 • в какво състояние са;
 • какъв формат - файлов, ако са електронни и размери, ако са хартиени;
 • как са окомплектовани.

 

Работен процес на прихващането

Стъпки на обработката

 • каква част от документите е важна и трябва да се извлече;
 • вграждане на възможности за автоматично разделяне и идентификация (с баркодове, пач кодове, текст, числа и др. Поддържа се дори изглед на документа за разпознаване.);
 • крайната дестинация на всеки документ (поддържат се и множество едновременни дестинации);
 • изходният файлов формат (множество);
 • разпознаване на текст (повече от 130 езика);
 • експортиране към други системи - ERP, CRM, DMS, облак...).

 

 

Регистрация за консултация

Регистрирайте се, за да заявите Вашата безплатна първоначална консултация.

Форма за регистрация