Национален телефон 0700 50 755

Новини

„Организиране и провеждане на обучения по Професионална квалификация и Ключови компетентности 2 по общо 5 обособени позиции за обучение на общо 55 лица, заети в „Кантек“ ЕООД„

13 август 2018 Сподели

„Кантек“ ЕООД, бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0319-C01 с наименование „По-висока производителност, посредством обучение на персонала на "Кантек" ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”, обявява процедура с Публична покана 1/13.08.2018г и наименование „По-висока производителност, посредством обучение на персонала на "Кантек" ЕООД“ и предмет:

„Организиране и провеждане на обучения по Професионална квалификация и Ключови компетентности 2 по общо 5 обособени позиции за обучение на общо 55 лица, заети в „Кантек“ ЕООД„

Всички документи и приложения, можете да изтеглите от тук.